Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Терміни

Сайт - сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, пов'язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет, що складається з доменного імені blackandwhite.ua

Студія — Фізична особа-підприємець Сєроштан-Татарінова Аліна Олександрівна, є юристкою та патентною повіреною України №336, що спеціалізуються в наданні послуг у сфері права інтелектуальної власності.

Користувач — відвідувач сайту blackandwhite.ua, що має намір скористатися або користується послугами Студії або має намір скористатися або користується online сервісом, який надається на Сайті.

Послуги — послуги у сфері права інтелектуальної власності (ІP).

Сервіс online — онлайн анкети, онлайн консультації, онлайн пошук та інші послуги онлайн для пришвидшення та полегшення отримання Користувачем Послуг.

Клієнт — особа (фізична, фізична особа-підприємець, юридична), яка отримувала або отримує Послуги Студії.

Персональні дані

Ця Політика конфіденційності розроблена відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI щодо Користувачів сайту blackandwhite.ua і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») Користувачів.

Ви можете не розголошувати свої персональні дані. В разі, якщо без представлення персональних даних надання запропонованої на сайті послуги неможливо, патентна повірена Сєроштан-Татарінова Аліна Олександравна (ФОП) має право не здійснювати будь-які дії до моменту отримання необхідних даних.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи посередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище та по-батькові, адреса реєстрації, ідентифікаційний код, адреса електронної пошти, номер телефону, банківські реквізити та інші добровільно надані дані.

Під обробкою персональних даних розуміється будь-які дії з ними, в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Студією.

Користувач, вносячи свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або здійснюючи будь-які дії на сайті blackandwhite.ua та/або використовуючи будь-яку частину сайту, висловлює свою згоду з положенням даної Політики конфіденційності та надає Студії, а також третім особам, які надають послуги Студії, зокрема, але не виключно, здійснюючи обробку платежів, подання заявок, доставку, дозвіл на обробку власних персональних даних.

Користувачі можуть надавати персональні дані самостійно шляхом розміщення таких даних на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу Студії, або дані можуть надаватися з інших джерел.

Користувач не має право вимагати надання послуг Студією та використовувати сайт blackandwhite.ua, якщо він не погоджується з умовами даної Політики.

Користувач погоджується з тим, що в разі надання неправдивої, неточної, неповної або застарілої інформації, Студія має право відмовити в подальшому використанні Сайту і наданні послуг, а також стягнути понесені збитки та інші витрати, пов'язані з отриманням недостовірної інформації.

Студія зобов'язується вживати необхідні технічні та організаційні заходи щодо захисту Ваших персональних даних від незаконної обробки, але не гарантує безпеку Ваших персональних даних під час їх надання та/або отримання і подальшої обробки.

Студія не несе відповідальності за можливі негативні наслідки порушення режиму конфіденційності персональних даних у разі добровільного надання Вами своїх персональних даних для загального доступу необмеженому колу осіб.

Файли cookie

Студія гарантує, що дані, зібрані за допомогою файлів cookie та інших аналогічних технологій можуть бути використані виключно для забезпечення більш комфортного і індивідуалізованого перебування на Сайті, а також проведення аналізу та оцінки ефективності роботи Сайту, підвищення його функціональності, якості та безпеки.

Конфіденційна інформація

Всі відомості про фінансові, комерційні, організаційні, правові та інші аспекти діяльності Користувача, які стали відомі Студії в ході переговорів, а також під час надання юридичних послуг та виконання юридичних дій є конфіденційною інформацією.

Студія зобов'язується не розголошувати конфіденційну інформацію без письмової згоди Користувача за винятком таких випадків:

при наданні Конфіденційної інформації співробітникам Студії та її уповноваженим представникам в обсязі, необхідному для виконання ними своїх обов'язків;

при отриманні письмового запиту від компетентного органу державної влади України, відповідь на який вимагає розкриття Конфіденційної інформації;

для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем;

у разі використання Конфіденційної інформації з метою отримання банківських послуг в обсязі, достатньому для здійснення банком обслуговування;

при зверненні у відповідні державні органи для захисту своїх прав та/або інтересів;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Конфлікт інтересів

В разі, якщо виникає конфлікт інтересів, Студія зобов'язується відмовляти Користувачу в наданні своїх Послуг, якщо Студія представляла / представляє Клієнта з протилежними інтересами й конфлікт потенційно може розпочатися або вже існує, але не був вирішений (далі — конфлікт інтересів).

У випадку настання таких обставин Студія:

зобов'язується повідомити Користувача письмово або усно про конфлікт інтересів та про відмову від надання Послуг;

зобов'язується в найбільш короткі терміни, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів із дня повідомлення Користувача про конфлікт інтересів, знищити (видалити) всю інформацію / відомості, що були надані даним Користувачем.

не несе жодної відповідальності перед Користувачем за вказану відмову (ненадання Послуг).

Зміни до цієї Політики конфіденційності

Студія залишає за собою право час від часу оновлювати умови даної Політики конфіденційності. Таким чином, вам рекомендується періодично переглядати цю сторінку щодо будь-яких змін. Ми повідомимо вас про будь-які зміни, опублікувавши нову Політику конфіденційності на цій сторінці. Ці зміни набувають чинності з моменту їх розміщення. У випадку, якщо Користувач не погоджується зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом та Студією.

Додаткові умови

Студія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У випадку, якщо будь-які положення цієї Політики або їх частини, визнаються такими, що суперечать чинному законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впиває на інші положення даної Політики, вони залишаються повністю чинні та продовжують діяти повною мірою і є дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим тією мірою, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності й можливості виконання.

Зв'яжіться з нами

Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо нашої Політики конфіденційності, зв'яжіться з нами за адресою [email protected]